همیشه گفتیم و می دونیم که وقتی یک نفر کاری برای ما انجام داده باید در قبالش تشکری از اون شخص بکنیم. هر چقدر که این محبت او و لطف اون شخص بزرگتر باشه در ازای ا.ن، کاری هم که باید انجام بدیم و تشکری هم که باید بکنیم باید بزرگ باشه.
بزرگترین چیزی که به ما داده شده حیات است. نعمت سلامتی است. فلذا باید بزرگترین کار ها رو برای جبران این لطف انجام بدیم. یکی از این کار هایی که می تونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم عمل کردن به دستورات خداوند هست که این نعمت های بزرگ رو به ما داده.
سعی می کنیم در این قسمت وظایف ما نسبت به خدا و احکامی که خدا به ما گفته که باید انجام بدیم رو به صورت معتبر از رساله ها و سایت های مراجع مختلف تا اونجایی که بتونیم براتون قرار بدیم.
خدا مهربان ترین است...