آیت الله بهجت:


انسان میتواند مقامات مطلق انبیاء غیر از مقام مختصه انبیاء خاص را حایز گردد.


+در محضر بهجت ج1 ص35


+منبع+