بسم رب السماوات و الأرض

در این صفحه می توانید آخرین قالب های طراحی و یا ویرایش شده توسط ماه و آه را ببینید. قالب ها فروشی بوده و سفارش ویرایش قالب های بیان پذیرفته می شود.


 قالب علقمه               قالب هلال              قالب عروج

   50هزار تومان            50هزار تومان          80هزار تومان

قالب شمس الشموس             قالب کرامت

           رایگان                           به زودی...


قیمت ویرایش قالب های بیان، به حسب مورد متغیر می باشد و پنجاه درصد هزینه قبل از شروع کار دریافت می شود و مابقی در هنگام تحویل قالب. در ضمن جهت آسودگی خاطر، در صورت عدم انجام به موقع سفارش، تمامی پول بازگشت داده می شود. تمامی قالب های سفارشی دارای یک ماه ضمانت برطرف کردن مشکلات احتمالی هستند.

نکته دوم: قیمت ها مقطوع نیست و بسته به هر وبلاگ‌امکان تخفیف ده تا پنجاه درصدی وجود دارد.

برای قالب عروج زحمت بسیار کشیده شده و سبک جدیدی در نحوه چینش مطالب و بخش های مختلف ارائه شده است. این مقدار ارزش را دارد.

قالب شمس الشموس هدیه ای است به شکرانه سفر حقیر به مشهد مقدس به تمامی کاربران ارزشی سیستم وبلاگ نویسی بیان