راه و رسمش همین است...

یک قدم سوی مشهد...

ده قدم کربلا سمت تو...